เรื่องเล่าของสาวใช้

เรื่องเล่าของสาวใช้ [xfgiven_rating_kinopoisk] 7,9

ดูออนไลน์ The Handmaid’s Tale

เรื่องเล่าของสาวใช้

01:00
การดำเนินการนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตในสาธารณรัฐกิเลอาดซึ่งกองทัพอยู่ในอำนาจ ประเทศนี้มีระเบียบและประเพณีที่โหดร้าย มีเพียงเจ้าหน้าที่และภรรยาเท่านั้นที่จะได้รับความเคารพในสังคม นอกเหนือจากโครงสร้างเผด็จการของสังคมแล้วในโลกอนาคตยังมีปัญหาร้ายแรง - ภาวะมีบุตรยาก ผู้หญิงทุกคนที่ร้อยเท่านั้นที่สามารถสืบพันธุ์ได้ เพื่อที่จะดำเนินกิจการครอบครัวนายทหารต่อไป ครอบครัวต่างๆ ได้นำคนใช้เข้ามาในบ้าน ซึ่งเป็นแม่ตัวแทนจากบรรดาสตรีธรรมดาที่สามารถคลอดบุตรได้ เมื่อทำหน้าที่ของเธอสำเร็จแล้ว สาวใช้ก็ต้องแยกทางกับลูกและไปรับใช้เจ้านายคนใหม่

เรื่องเล่าของสาวใช้ The Handmaid’s Tale ลาก่อน ดูหนังออนไลน์ฟรี | คำอธิบาย

การดำเนินการนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตในสาธารณรัฐกิเลอาดซึ่งกองทัพอยู่ในอำนาจ ประเทศนี้มีระเบียบและประเพณีที่โหดร้าย มีเพียงเจ้าหน้าที่และภรรยาเท่านั้นที่จะได้รับความเคารพในสังคม นอกเหนือจากโครงสร้างเผด็จการของสังคมแล้วในโลกอนาคตยังมีปัญหาร้ายแรง - ภาวะมีบุตรยาก ผู้หญิงทุกคนที่ร้อยเท่านั้นที่สามารถสืบพันธุ์ได้ เพื่อที่จะดำเนินกิจการครอบครัวนายทหารต่อไป ครอบครัวต่างๆ ได้นำคนใช้เข้ามาในบ้าน ซึ่งเป็นแม่ตัวแทนจากบรรดาสตรีธรรมดาที่สามารถคลอดบุตรได้ เมื่อทำหน้าที่ของเธอสำเร็จแล้ว สาวใช้ก็ต้องแยกทางกับลูกและไปรับใช้เจ้านายคนใหม่
เว็บ ดู หนัง ออนไลน์ ฟรี หนัง ใหม่ เรื่องเล่าของสาวใช้ 2017