Sorge

Sorge [xfgiven_rating_kinopoisk] 7,3

Sorge

00:52
เนื้อเรื่องมีพื้นฐานมาจากชีวิตและชะตากรรมของเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองในตำนาน วีรบุรุษแห่งสหภาพโซเวียต Richard Sorge ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับช่วงเวลาการทำงานของ Sorge ในฐานะนักข่าวที่สถานเอกอัครราชทูตเยอรมันในญี่ปุ่นซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของหน่วยข่าวกรองด้วยนามแฝง Ramsay ซึ่งอยู่ในแวดวงสูงสุดและสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับได้

Sorge ลาก่อน ดูหนังออนไลน์ฟรี | คำอธิบาย

เนื้อเรื่องมีพื้นฐานมาจากชีวิตและชะตากรรมของเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองในตำนาน วีรบุรุษแห่งสหภาพโซเวียต Richard Sorge ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับช่วงเวลาการทำงานของ Sorge ในฐานะนักข่าวที่สถานเอกอัครราชทูตเยอรมันในญี่ปุ่นซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของหน่วยข่าวกรองด้วยนามแฝง Ramsay ซึ่งอยู่ในแวดวงสูงสุดและสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับได้
เว็บ ดู หนัง ออนไลน์ ฟรี หนัง ใหม่ Sorge 2017