ไม่มีที่สาม

ไม่มีที่สาม

3:28
1944 ในยูเครนตะวันตก ชาวเยอรมันเริ่มการก่อสร้างครั้งใหญ่ แต่เป็นความลับที่สุด คำสั่งของสหภาพโซเวียตจำเป็นต้องค้นหาจุดประสงค์ที่แท้จริงของการก่อสร้างเพราะอยู่ในทิศทางนี้ที่มีการวางแผนการโจมตีหลักของกองทหารโซเวียต การสำรวจตัดสินใจที่จะดำเนินการในหลายทิศทาง กลุ่มลาดตระเว ณ ถูกส่งไปยังเขตก่อสร้าง แต่ในขณะเดียวกันก็มีชาวโซเวียตคนหนึ่งเดินทางถึงยูเครนตะวันตก ซึ่งประสบความสำเร็จในการทำงานในกองหลังของเยอรมันมาเป็นเวลานาน หนึ่งในนั้นต้องได้รับความจริง ไม่มีมือที่สาม…

ไม่มีที่สาม ลาก่อน ดูหนังออนไลน์ฟรี | คำอธิบาย

1944 ในยูเครนตะวันตก ชาวเยอรมันเริ่มการก่อสร้างครั้งใหญ่ แต่เป็นความลับที่สุด คำสั่งของสหภาพโซเวียตจำเป็นต้องค้นหาจุดประสงค์ที่แท้จริงของการก่อสร้างเพราะอยู่ในทิศทางนี้ที่มีการวางแผนการโจมตีหลักของกองทหารโซเวียต การสำรวจตัดสินใจที่จะดำเนินการในหลายทิศทาง กลุ่มลาดตระเว ณ ถูกส่งไปยังเขตก่อสร้าง แต่ในขณะเดียวกันก็มีชาวโซเวียตคนหนึ่งเดินทางถึงยูเครนตะวันตก ซึ่งประสบความสำเร็จในการทำงานในกองหลังของเยอรมันมาเป็นเวลานาน หนึ่งในนั้นต้องได้รับความจริง ไม่มีมือที่สาม…
เว็บ ดู หนัง ออนไลน์ ฟรี หนัง ใหม่ ไม่มีที่สาม 2009