ไม้กางเขนรัสเซีย

ไม้กางเขนรัสเซีย

03:02
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2484 ในเมือง Gdov เขตเลนินกราด NKVD ได้ดูแลบาทหลวงอเล็กซานเดอร์ซึ่งไปที่นั่นเพื่อฟังเทศนาซึ่งเขาบอกผู้เชื่อเกี่ยวกับนิมิตของเขา นักบุญที่ถูกกล่าวหาว่าสวดอ้อนวอนต่อพระผู้ช่วยให้รอดว่าพระองค์จะไม่เสด็จออกจากรัสเซียในภาวะสงคราม แต่พระผู้ช่วยให้รอดทรงตอบว่าความน่าสะอิดสะเอียนของความรกร้างว่างเปล่ามีมากในรัสเซียจนไม่สามารถทนต่อความไร้ระเบียบเหล่านี้ได้อีกต่อไป และสงครามก็เป็นการลงโทษที่ยุติธรรม สำหรับรัสเซียที่ลืมเรื่องพระเจ้า เนื่องจากคำเทศนาเหล่านี้ ยาโคฟเลฟ กัปตันฝ่ายความมั่นคงของรัฐ กล่าวหาคุณพ่ออเล็กซานเดอร์ว่าสมรู้ร่วมคิดกับชาวเยอรมันที่กำลังก้าวหน้า ซึ่งในเงื่อนไขเหล่านั้นก็เท่ากับโทษประหารชีวิต

ไม้กางเขนรัสเซีย ลาก่อน ดูหนังออนไลน์ฟรี | คำอธิบาย

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2484 ในเมือง Gdov เขตเลนินกราด NKVD ได้ดูแลบาทหลวงอเล็กซานเดอร์ซึ่งไปที่นั่นเพื่อฟังเทศนาซึ่งเขาบอกผู้เชื่อเกี่ยวกับนิมิตของเขา นักบุญที่ถูกกล่าวหาว่าสวดอ้อนวอนต่อพระผู้ช่วยให้รอดว่าพระองค์จะไม่เสด็จออกจากรัสเซียในภาวะสงคราม แต่พระผู้ช่วยให้รอดทรงตอบว่าความน่าสะอิดสะเอียนของความรกร้างว่างเปล่ามีมากในรัสเซียจนไม่สามารถทนต่อความไร้ระเบียบเหล่านี้ได้อีกต่อไป และสงครามก็เป็นการลงโทษที่ยุติธรรม สำหรับรัสเซียที่ลืมเรื่องพระเจ้า เนื่องจากคำเทศนาเหล่านี้ ยาโคฟเลฟ กัปตันฝ่ายความมั่นคงของรัฐ กล่าวหาคุณพ่ออเล็กซานเดอร์ว่าสมรู้ร่วมคิดกับชาวเยอรมันที่กำลังก้าวหน้า ซึ่งในเงื่อนไขเหล่านั้นก็เท่ากับโทษประหารชีวิต
เว็บ ดู หนัง ออนไลน์ ฟรี หนัง ใหม่ ไม้กางเขนรัสเซีย 2010