ผลิตในดาเกนแฮม

ผลิตในดาเกนแฮม

01:53
ภาพยนตร์เรื่องนี้เล่าถึงการหยุดงานประท้วงในปี 2511 ที่โรงงานฟอร์ด ซึ่งในระหว่างนั้นผู้หญิงทุกคนหยุดทำงานเพื่อประท้วงต่อต้านการเลือกปฏิบัติทางเพศ เป็นที่เชื่อกันว่าในตอนนั้นเองที่คำถามเกี่ยวกับความต้องการค่าจ้างที่เท่าเทียมกันสำหรับผู้ชายและผู้หญิงถูกหยิบยกขึ้นมาก่อน

ผลิตในดาเกนแฮม Made in Dagenham ลาก่อน ดูหนังออนไลน์ฟรี | คำอธิบาย

ภาพยนตร์เรื่องนี้เล่าถึงการหยุดงานประท้วงในปี 2511 ที่โรงงานฟอร์ด ซึ่งในระหว่างนั้นผู้หญิงทุกคนหยุดทำงานเพื่อประท้วงต่อต้านการเลือกปฏิบัติทางเพศ เป็นที่เชื่อกันว่าในตอนนั้นเองที่คำถามเกี่ยวกับความต้องการค่าจ้างที่เท่าเทียมกันสำหรับผู้ชายและผู้หญิงถูกหยิบยกขึ้นมาก่อน
เว็บ ดู หนัง ออนไลน์ ฟรี หนัง ใหม่ ผลิตในดาเกนแฮม 2010