ที่เจ็ด

ที่เจ็ด

01:30
ในอนาคตรัฐจะควบคุมชีวิตของทุกคน เสรีภาพส่วนบุคคลไม่มีอยู่แล้ว เผด็จการที่มีอำนาจสั่งให้รวบรวมคนหนุ่มสาวที่มีความสามารถจากทั่วประเทศและส่งพวกเขาไปเรียนที่สถาบันลับซึ่งพวกเขาจะทำหน้าที่เป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของระบอบการปกครอง ในสถาบันการศึกษานี้ นักเรียนไม่มีชื่อ เฉพาะตัวเลข...

ที่เจ็ด Boy 7 ลาก่อน ดูหนังออนไลน์ฟรี | คำอธิบาย

ในอนาคตรัฐจะควบคุมชีวิตของทุกคน เสรีภาพส่วนบุคคลไม่มีอยู่แล้ว เผด็จการที่มีอำนาจสั่งให้รวบรวมคนหนุ่มสาวที่มีความสามารถจากทั่วประเทศและส่งพวกเขาไปเรียนที่สถาบันลับซึ่งพวกเขาจะทำหน้าที่เป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของระบอบการปกครอง ในสถาบันการศึกษานี้ นักเรียนไม่มีชื่อ เฉพาะตัวเลข...
เว็บ ดู หนัง ออนไลน์ ฟรี หนัง ใหม่ ที่เจ็ด 2015